Thursday, 2 December 2021
กิจกรรมมอบรมชีวิตต้องสู้ด็อกเตอร์จากกองขยะ
กิจกรรมอบรมการใช้ระบบโปรแกรมบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายและเขียนเรียงความ บรรยายความรู้สึกที่มีต่อวิทยาลัย
ประชุมเปิดเทอม นักเรียนทุน รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
เซ็นสัญญารับทุนนักเรียนกองทุน กสศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​(กสศ.)​ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

ระบบสารสนเทศ