Saturday, 15 May 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​(กสศ.)​ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

30 Apr 2021
🟢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​(กสศ.)​🟢 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ✅ ระดับ ปวช. จำนวน 45 คน ✅ ➖สำรอง 5 คน ➖ 🔻🔺หากท่านใดประสงค์จะทักท้วงผลการพิจารณาให้ดำเนินการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 🔻🔺 1. นักเรียนคนใดที่ยังไม่รายงานตัว ให้มารายงานตัวในวันที่ 11 พ.ค. 2564 2. สำหรับนักเรียนที่ราย
Archives
Categories
Meta