Tuesday, 19 October 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำรวจตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน- นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม

04 Oct 2021
นายพรณรงค์ วรศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะผู้บริหารสถาบันฯไปสำรวจตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน- นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมอาคารเรียน บ้านพักครู สำนักงาน ฟาร์มต่างๆเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆได้รับความเสียหาย และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบบริเ
Archives
Categories
Meta