Tuesday, 19 October 2021

วิทยาลัยเกษตรฯชัยภูมิ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายวินัย บัวกลาง รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ นางสาวนวลผ่อง ยิ่งพันธ์ รองผู้อำนวยการ นายธนาเสฎฐ์ จรรยา รองผู้อำนวยการ และนางวิภา กาญจนกิ่ง รักษาการรองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากร วิทยาลัยเข้ามอบถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านกุดละลม ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

รับชมรูปภาพทั้งหมด