Thursday, 2 December 2021

เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลเกษตร