Thursday, 2 December 2021

นักเรียนเข้าการรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 2

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จำนวน 469 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 เพื่อบรรเทาอาการ จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีชัยภูมิ โดยมี นายวินัย บัวกลาง รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ นางสาวนวลผ่อง ยิ่งพันธ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าให้กำลังใจและประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม