Thursday, 2 December 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

📣ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
♦ตำแหน่ง♦
👮‍♂ ยามรักษาการณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
💰อัตราค่าจ้างเดือนละ 5340 บาท
🟥ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1000 บาท เมื่อผ่านอายุงานครบ 3 เดือนปรับเป็น 1500
👨‍🌾คนงานกิจการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
💰อัตราค่าจ้างเดือนละ 7460 บาท
🟥ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1000 บาท เมื่อผ่านอายุงานครบ 3 เดือนปรับเป็น 1500