Tuesday, 19 October 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​(กสศ.)​ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

🟢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​(กสศ.)​🟢

รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

✅ ระดับ ปวช. จำนวน 45 คน ✅

➖สำรอง 5 คน ➖

🔻🔺หากท่านใดประสงค์จะทักท้วงผลการพิจารณาให้ดำเนินการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 🔻🔺

1. นักเรียนคนใดที่ยังไม่รายงานตัว ให้มารายงานตัวในวันที่ 11 พ.ค. 2564

2. สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวแล้ว ให้รอประกาศวันจัดทำสัญญารับทุน กสศ.

🟢งานกองทุน กสศ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ🟢