Saturday, 18 September 2021

เซ็นสัญญารับทุนนักเรียนกองทุน กสศ

วิทยาลัยดำเนินการเซ็นสัญญารับทุนนักเรียนกองทุน กสศ ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางวิทยาลัยได้ดำเนินการโดยจัดนักเรียนที่เข้ามารับเซ็นสัญญารับทุนนักเรียนกองทุน กสศ. เข้ามาจำนวนไม่เกิน 13 คน ต่อรอบ โดยดำเนินการทั้งหมด 3 วัน โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า ละ บ่าย

รับชมรูปภาพทั้งหมด