[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
งานศูนย์ข้อมูล
ประวัติของวิทยาลัย
หลักสูตรการเรียน
แผนการจัดการเรียน
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 กรมอาชีวศึกษา
งบประมาณประจำปีการศึกษา
        แผน-สรุป ปี 2555
        แผน-สรุป ปี 2556
        แผน-สรุป ปี 2557
        แผน-สรุป ปี 2558

        แผนปฎิบัติการ 2559
อาคารสถานที่
พัสดุครุภัณฑ์
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
สถานประกอบการ
จำนวนผู้จบการศึกษา 2551- 2554
จำนวนผู้จบการศึกษา 2555

จำนวนผู้จบการศึกษา 2556
จำนวนผู้จบการศึกษา 2557
จำนวนผู้จบการศึกษา 2558
ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 60 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


สมาคมแห่งประชาชติอาเซียน
ไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม
ลาว
กัมพูชา
พม่า
สิงคโปร์
บรูไนดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์  

ชื่อ : นางสาวจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสิริกร แพงทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมิตรจิตร ทะโรงอาด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายยงยุทธ สุทธิชาติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนุศิลป์ เทือกชัยคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนวญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมนึก เทือกชัยคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานส่งเสริมการค้าและสวัสดิการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุศรินทร์ พาจันทึก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายราชิน ธารวาวแวว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปริญญา หวังมั่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญเริ่ม บุญนิธิ
ตำแหน่ง : ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)
หน้าที่หลัก : รองหัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิทูร เปรมภิรักษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัศมี มีอำนาจ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจุมพล อิทธิอภิบวร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอรรถพร ไชยนาพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรพงษ์ สมเจริญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชัย จำรัสบุญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอุษา พรพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววิภาวดี ดวงสูงเด่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.2)
หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมพร ไชยนาพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาประมง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมนตรี ศรีสุระ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
7 : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8 : แผนกวิชาพืชศาสตร์
9 : แผนกวิชาประมง
10 : แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11 : แผนกวิชาช่างกลเกษตร
12 : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
13 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์